Rozlehlý kostel s farou vznikl ve 13. stol v pozdně románském a raně gotickém slohu na starších základech. Později byla ke kostelu přistavěna věž. V letech 1993-1995 proběhla velká rekonstrukce fary i kostela.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 06/2016
Graficke pismenko Laa an der Thaya (česky Láva nad Dyjí) je město, které se nachází v Dolním Rakousku v okrese Mistelbach, těsně u hranic s Českou republikou a asi dva kilometry jižně od moravského Hevlína. Leží v regionu Weinviertel, který je turisticky vyhledáván také díky termálním lázním. V historickém centru města na náměstí Kirchenpatz se nachází starobylý katolický farní kostel sv. Víta (Pfarrkirche St. Vitus) z 13. stol. Součástí areálu kostela je také původně románská fara. K dalším památkám městečka patří například městský vodní hrad zvaný Laaer Burg (Lávský hrad), sýpka, špitál nebo stará a nová radnice, kolem níž prochází modře a červeně značená turistická stezka.
Luděk Vláčil, 6.7. 2016

  historie

  Již v roce 1150 je zde zmiňována vesnice, jejíž součástí měla být i tvrz, fara a románský kostelík. Kolem roku 1190 koupil osadu vévoda Leopold V. Jeho syn Leopold VI. (1175/1176–1230) nechal rozrůstající se osadu opevnit hradbou. Vzniklo tak městečko obdélníkového půdorysu. Někdy v té době vznikl také špitál a současný kostel v pozdně románském a raně gotickém slohu. Stavba chrámu byla zahájena kolem roku 1240, zřejmě v místě staršího

  Luděk Vláčil- zdroj: http://www.pfarrelaa.at/?seit a další, 27.7. 2016

  popis

  Stavba má půdorys tvaru latinského kříže. Hlavní loď bez věže je 51 metrů dlouhá a 26,5 metrů široká. K západní fasádě je přistavěna 52 metrů vysoká věž. Vybavení interiéru kostela je barokní. Barokní je také hlavní oltář zobrazující umučení sv. Víta od sochaře Ignáce Lengelachera. Ze severovýchodu přiléhá ke kostelu areál fary s vnitřním nádvořím.
  Luděk Vláčil, 27.7. 2016
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Rakousko
  Dolní Rakousko