Graficke pismenko Loukov byl původně církevním zbožím v majetku johanitů z Českého Dubu a později cisterciáků. Kolem r. 1344 byl ve vsi postaven kostel s farou. Loukov byl totiž osadou zámožnou, přestože tu nikdy nebylo panské sídlo. Po husitských válkách se stal majetkem královským a dostali ho do zástavy Valdštejnové. Po r. 1528 přešel do majetku Vartemberků a později Schliků, po r. 1621 se vrátil Valdštejnům a r. 1820 se stal součástí panství knížat Rohanů, majitelů panství Svijany.

 
Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice byl ve své nynější goticko-renesanční podobě postaven v letech 1610-1612. Po požáru r. 1819 byl novogoticky opraven r. 1836, kdy také vznikla na západní straně nová dvoupatrová hranolová věž. Již předtím r. 1824 byla ve východní ose přistavěna novogotická knížecí hrobka Rohanů, kterou nechala vybudovat z odkazu kněžna Berta z Rohanu. Hrobka vznikla na místě vyklizené starší hrobky rodu Schliků.
 
Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice, který stojí uprostřed funkčního hřbitova, je jednolodní, obdélný, s polygonálně ukončeným presbytářem, k němuž přiléhá novogotická sakristie s oratoří, přistavěná po požáru r. 1819. Okna kostela mezi opěráky jsou hrotitá s pozdně gotickými kružbami. Loď s dřevěnou kruchtou na sloupech je sklenuta valeně, presbytář je opatřen síťovou klenbou, zatímco předsíň u věže a oratoř mají klenbu křížovou.
 
Graficke pismenko Zařízení kostela pochází převážně z 18. století. Hlavní oltář od kosmonoského sochaře Martina Ignáce Jelínka je z r. 1760, obraz na něm je z r. 1874 od Františka Majšajdra (Maischeidera). Dva boční oltáře jsou rokokové se sochami z r. 1762. Cínová křtitelnice pochází z r. 1582. Vybavení dále doplňuje rokoková kazatelna, klasicistní varhany a čtyři hodnotné barokní sochy světců z doby kolem r. 1740. Čtvercová Rohanská hrobka stojí v prudké stráni nad řekou, sesuté kamenné schodiště od kostela bylo r. 2016 v opravě.
 
Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice je sice stále kostelem farním, avšak místní farnost je v současné době spravována ex currendo farností-děkanství Mnichovo Hradiště. Konají se tu pravidelné nedělní bohoslužby.

Text: historie
27.6. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978 a informace obce Loukov a farnosti)