Graficke pismenko Vesnička Zliv je dnes malá a bezvýznamná, ve středověku však byla centrem panství, které je prvně doloženo r. 1327 v přídomku Jaroslava ze Zlivi. Již ve století předcházejícím tu však navíc stál raně gotický kostel Nalezení sv. Kříže. Nachází se na severním okraji vsi na malé vyvýšenině se hřbitovem, vedle něhož stávala gotická tvrz z počátku 15. stol. Tvrz je prvně doložena r. 1422, když však r. 1525 byla se dvorem a vsí prodána ke starohradskému panství, přestala být panským sídlem a zanikla. V 70. letech 19. století byly při stavbě silnice, která obloukem obchází kostel se hřbitovem, nalezeny zbytky základového zdiva této tvrze. Od té doby se již žádné její stavební pozůstatky nezachovaly.

 
Graficke pismenko Na hřbitově stále stojí kostel Nalezení sv. Kříže, jehož vznik je nyní datován do 2. poloviny 13. stol. Za více než 700 let prošla pouze jeho loď barokními úpravami. V základě je to jednolodní raně gotická stavba s obdélnou sakristií na severní straně a mohutnou hranolovou věží před západním průčelím. Presbytář je uvnitř uzavřen pětiboce, zevně pak půlkruhově a opatřen opěráky. Stěny lodi mají úzká hrotitá okna, ve dvou patrech věže jsou zachována malá střílnová okénka. Gotický hrotitý portál vede z přízemí věže do lodi i z presbytáře do sakristie. Presbytář je zaklenut křížovou klenbou, sakristie valeně a loď je plochostropá. Do lodi je vestavěna kruchta nesená dřevěným sloupkem. Zařízení kostela je nyní pseudoslohové, hlavní oltář a kazatelna pocházejí z r. 1916 od J. Stoklasy, boční oltář s obrazy pak z 1. poloviny 19. stol.
 
Graficke pismenko Kostel Nalezení sv. Kříže ve Zlivi je v současnosti filiální ve farnosti-děkanství Libáň, pravidelné bohoslužby se tu však nekonají.

Text: historie
25.6. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 4, Academia 1982; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI, Svoboda 1989)