zámek Třebovle

Sázavský dvůr

Graficke pismenko Budova Dolního dvora je tvořena dvoukřídlou jednopatrovou budovou s průjezdem v bočním křídle. Nad průjezdem se ve směru od vsi dochoval znak Sázavského kláštera. Přízemí zámku je sklenuto valenými klenbami, místnosti v patře jsou plochostropé, zdobené částečně zachovanými štukami a malbami, v jedné místnosti zbytky nástropního obrazu Krista, jedoucího ve voze nebesy. Horní dvůr je tvořen barokní budovou obdélného půdorysu s hlavním vstupem a  balkonem do nádvoří, střecha je valbová s dvěma vikýři.

Text: popis
17.6. 2016 -


OOO