Graficke pismenko Léčebné vlastnosti této lokality byly zjištěny již v polovině 19. století, kdy tato oblast náležela Německu. Největší rozkvět zažil Görbersdorf (dnes Sokołowsko) za působnosti Dr. Hermanna Brehmera, jenž byl ve své době jedním z nejúspěšnějších lékařů, zabývajících se léčbou plicních chorob, zejména tuberkulózy. Hermann v roce 1855 v Görbersdorfu otevřel sanatorium Grunwald, ve kterém se jako v prvním na světě začala léčit tuberkulóza novými metodami. Tyto průkopnické metody později převzala většina takzvaných klimatických lázní. Rozhodující roli v léčbě mělo zdejší mikroklima s čistým vzduchem, ale důležitá byla i poloha v údolí uprostřed hlubokých lesů. Díky svým metodám dosáhl Dr. Brehmer velkých úspěchů a sanatorium tak získalo věhlas. Podle vzoru Grunwaldu byly vybudovány proslulé klimatické lázně ve švýcarském Davosu. V dobách největší slávy, na konci 19. století, se v krásném monumentálním sanatoriu Grunwald léčilo téměř 2000 pacientů. Úpadek lázní začal po odsunu německého obyvatelstva po II. světové válce, kdy se toto území stalo součástí Polska a Görbersdorf byl přejmenován na Sokołowsko. I když objekt nadále sloužil k léčbě plicních chorob, postupně chátral. V roce 1966 bylo sanatorium Grunwald zapsáno na seznam chráněných památek, ani to jej však nezachránilo. V 90. letech 20. století se stalo majetkem obce, která ovšem neměla na údržbu finance. Proto byl objekt prodán soukromému investorovi a měl sloužit jako kasino, což se však nestalo. Později budova neustále měnila majitele a dále chátrala. Poslední ranou sanatoriu Grunwald zasadil místní žhář, který jej dvakrát podpálil a proměnil jej tak v ruiny.

 
Graficke pismenko Dnes jsou kdysi nejznámější klimatické lázně v troskách. Varšavská Nadace pro současné umění, která je nyní vlastní, se snaží o konzervaci zdiva a postupnou rekonstrukci.

Text: historie
11.6. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://bohemiaorientalis.cz a další