Graficke pismenko Socha sv. Jana Nepomuckého je zhotovena z šedého pískovce a je orientována čelem k východu. Výška sochy tvoří asi třetinu výšky celkové kompozice s podstavcem. Základna kompozice je tvořena zděnou podnoží čtvercového půdorysu. V jejích rozích při úpatí schodiště jsou na obou stranách dochované zbytky kamenných pilířových patníčků. Na podnož navazuje vysoký podstavec, kolem kterého se vine po stranách prohnutá balustráda. Sokl přechází v široký hranolový sokl a čtyřboký dřík. Na podstavci stojí mírně prohnutá postava světce v životní velikosti. Světec je oblečen tradičně v klerice, v krátkém bílém obřadním rouchu katolických kněží s biretem na hlavě. Kolem ní je vedena drátěná zlacená svatozář s hvězdami. Levou rukou tiskne k tělu krucifix a v pravé ruce svírá zlacenou ratolest. Nemovitá kulturní památka ČR od 3.5.1958 zapsaná na seznamu NPÚ.

Text: popis
11.6. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.benatky.cz/omeste/pamatky