Graficke pismenko Historie kostela v Úmyslovicích je dlouhá a poměrně složitá. V r. 1402 je poprvé zmiňován místní farář, v té době tu tedy musel již stát gotický kostel sv. Václava. Středověká stavba byla zničena při vypálení vsi Švédy za třicetileté války. Snad jen provizorně opravený kostel byl zbořen a v letech 1729-1732 nahrazen novým barokním z opuky a cihel. Když byl r. 1787 opravován, byla při něm zřízena lokálie. K zásadní změně došlo r. 1812, kdy byl kostel přestavěn klasicistně a poněkud neobvykle nově zasvěcen sv. Leonardovi neboli Linhartovi. Svatý Leonard (kolem 500-545 nebo 559), francouzský mnich, poustevník a misionář, působil ve střední Francii v okolí Limoges. Jako patron sedláků a čeledínů byl uctíván také v Bavorsku a na obou stranách Šumavy. Leonard v místě svého působiště založil klášter, v němž byl také pohřben. Dnes se to místo jmenuje Saint-Léonard-de-Noblat.

 
Graficke pismenko V r. 1858 byla úmyslovická lokálie povýšena na faru. V r. 1909 byl kolem kostela zrušen hřbitov, na němž byl r. 1814 uložen k věčnému odpočinku také francouzský vynálezce těsnopisu Jean Felicité Coulon-Thévenot (1754-1813), raněný a zajatý v bitvě u Lipska. Dnes ho připomíná malá pamětní deska na pukající omítce jižní stěny kostela, který byl r. 1935 ještě částečně regotizován.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Leonarda je jednolodní obdélná stavba se segmentově uzavřeným presbytářem, obdélnou sakristií při severní straně a s hranolovou věží před západním průčelím. Presbytář je sklenut valenou klenbou, zatímco loď je plochostropá. Uvnitř je zachován rokokový oltář asi z r. 1780, nejspíše dílo Karla Antonína Devotyho (1738-1817). Oltářní obraz sv. Leonarda byl znehodnocen pozdějšími přemalbami. Ostatní zařízení kostela je vesměs novogotické.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Leonarda byl r. 2010 prohlášen za kulturní památku. V současnosti je filiálním ve farnosti Městec Králové a bohoslužby se v něm konají zpravidla jednou měsíčně.

Text: historie
11.6. 2016 - Jiří Špaček (použité zdroje: Umělecké památky Čech 4, Academia 1982 a různé webové stránky)


OOO