Graficke pismenko Obec Úmyslovice má asi 300 obyvatel a leží 9 km severně od Poděbrad. Prvně je zmiňována r. 1291 a r. 1402 je doložena existence zdejšího faráře a kostela. Obec leží na silnici III. třídy z Poděbrad do Činěvsi a vyhýbá se jí nejen železnice, ale i turistické značení. Kostel sv. Leonarda se nachází na návsi. Úmyslovice jsou historicky zajímavě spojeny s francouzským vynálezcem těsnopisu. Jean Felicité Coulon-Thévenot (1754-1813), který vynalezl těsnopis r. 1787, se zúčastnil napoleonských válek a v říjnu 1813 též bitvy u Lipska, označované jako "bitva národů". V této bitvě byl raněn a zajat. S lazaretem skupiny francouzských důstojníků se pak jako zajatec dostal až do Čech. Pobýval na samotě Šabata severně od obce Kouty u Poděbrad, kde byl v té době zájezdní hostinec. Na místě dodnes zvaném U Šabatů podlehl svým zraněním dne 30. prosince 1813. Potom byl 2. ledna 1814 pohřben na hřbitově u kostela v Úmyslovicích, vzdálených asi 2 km. Hřbitov kolem kostela byl r. 1909 zrušen a nahrazen novým na západním okraji obce při silnici do Netřebic. Francouzovo jméno proto dnes připomíná jen malá pamětní destička na jižní stěně kostela.

Text: turistické
11.6. 2016 -