Graficke pismenko Kdy v Horním Dřevíči vznikl první vodní mlýn, není známo. Lze předpokládat jeho značné stáří a nelze vyloučit ani jeho pozdně středověký či raně novověký původ. První konkrétní a nepochybná zmínka o mlýně se vztahuje až k roku 1734, kdy jej koupil Josef Vacek [„Joseph Watzeks“]. Mlýn měl tehdy podobu dřevěné roubené chalupy. V roce 1840 je mlýn zachycen na císařskému otisku map stabilního katastru, kde se uvádí [stavební parcela č. 2] a ještě další dvě stavby [stavební parc. č. 1 a 3]. Všechny tři objekty byly označeny jako dřevěné. Tuto podobu si areál uchoval až do počátku 20. století, kdy jej v roce 1917 od Filippa Hofmanna koupil Ladislav Baudyš. Ten se rozhodl zchátralý objekt strhnout a postavit nový.

 
Graficke pismenko Současný mlýn byl vybudován v roce 1919 a v roce 1922 došlo k přistavění obytné části. V roce 1932 vodní kolo nahradila Francisova turbína o výkonu 11 koňských sil a pomocný elektromotor pro případ nedostatku vody. Od té doby se zařízení mlýna již nezměnilo. Špatné časy nastaly v roce 1939, kdy se území Sudet stalo součástí Německé říše. 20. září 1941 byl Ladislav Baudyš zatčen a mlýn zůstal opuštěn až do mlynářova návratu v roce 1945. Poté ještě krátce fungoval do zestátnění v roce 1948. Později byl navrácen původním majitelům a dnes slouží jako muzeum mlynářství. V roce 2013 byl areál Ministerstvem kultury prohlášen kulturní památkou České republiky.

Text: historie
25.10. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://mlyndrevicek.cz/?p, http://vodnimlyny.czl a další.


OOO