Graficke pismenko Na severním okraji vsi nad malým rybníčkem se v dominantní poloze na hřbitově nachází gotický jednolodní kostel sv. Jiří, který je poprvé zmiňován roku 1357 a který byl zřejmě původně vybudován v románském slohu. Po přestavbě kolem r. 1500 a po úpravách kolem r. 1870 má v současnosti pozdně gotický ráz. To potvrzují hrotitá okna v hlubokých špaletách, dílem s původními ozdobnými kružbami. K obdélné lodi je připojen pětiboký presbytář s  obdélníkovou boční sakristií na severní straně. Nároží lodi jsou na jižní straně zpevněna opěráky. Nad západním koncem hřebenu střechy se tyčí štíhlá vížka, tzv. sanktusník. Presbytář je zaklenut křížově, zatímco loď je plochostropá. Zařízení kostela je novogotické, obraz na hlavním oltáři a patrně i obrazy na obou oltářích bočních jsou dílem Karla Javůrka z r. 1843.

 
Graficke pismenko Kostel sv. Jiří je v současnosti filiálním ve farnosti-děkanství Libáň, pravidelné bohoslužby se v něm však nekonají.
 
Graficke pismenko V rohu hřbitova se nachází dřevěná zvonice (viz samostatné heslo). Před kostelem u silnice stojí socha sv. Jana Nepomuckého, pocházející z roku 1771 od nezjištěného autora. Světec vytesaný z bílého pískovce je zobrazen jako mladý kanovník. Stojí v klidném postoji s mírně předsunutou pravou nohou. Pravou rukou pak objímá silný krucifix, který pochází až z roku 1875.

Text: historie
10.6. 2016 - Jiří Špaček (použité zdroje: Umělecké památky Čech 3, Academia 1980 a webové stránky města Libáň))