Městské opevnění pochází z přelomu 13. a 14. stol. Opevněná plocha představuje 56 ha o rozměrech 800 x 700 m, obvod opevnění přibližně 3 km. V 19. stol. byly brány a některé úseky hradeb zbourány. Dnes zakonzervováno.
Hlavní obrázek místa
Západní úsek hradby v ulici Radlinského s novověkou Bernolákovou bránou z roku 1937.
© Pavel Semple, 04/2016
Graficke pismenko Trnava je krajské město s populací přes 65 000 obyvatel. Leží na hlavní železniční trati a na dálnici z Bratislavy do Žiliny. Kromě hradeb jsou zde k vidění katedrály sv. Mikuláše a sv. Jana Křtitele, kostely sv. Jakuba a sv. Heleny, městská věž a měšťanské domy. Z hradeb stojí za návštěvu především západní úsek s příkopem a parkovou úpravou.
Pavel Semple, 28.5. 2016

  historie

  První písemná zmínka o Trnavě je z roku 1211. V roce 1238 obdržela jako první na území dnešního Slovenska městská práva od uherského krále Bély IV. Mnozí obyvatelé byli německého původu, zvláště po tatarském nájezdu v roce 1242. Městská hradba byla postavena na přelomu 13. a 14. stol. Hradbou bylo obehnáno původní slovanské obchodní město, německé čtvrtě zůstaly vně opevnění. V letech 1432-35 byla Trnava centrem husitů pro celou severozápadní

  Pavel Semple, zdroj: (https://en.wikipedia.org/wiki/Trnava), 28.5. 2016

  popis

  Městské opevnění bylo postaveno na přelomu 13. a 14. stol. Mělo téměř pravidelný obdélný půdorys o rozměrech 800 x 700 m s delší osou ve směru sever-jih. Vnitřní plocha města vymezená hradbou byla 56 ha. Obvod opevnění byl přibližně 3 km. Jednalo se o jednu z největších opevněných městských ploch v tehdejší Evropě. V počáteční fázi výstavby bylo opevnění dřevohlinité. Věže opevnění byly postaveny z pálených cihel a stály o samotě ve valu. Bylo

  Pavel Semple, zdroj: (http://slovakia.travel/mestske-opevnenie-v-trnave), 28.5. 2016
  ostatní
  brána, opevnění
  zřícenina
  volně přístupno
  Slovensko
  Trnavský
   Trnava  ( TT, TA )