Graficke pismenko První zmínka o vsi (někdy se uvádí též jako první zmínka o hradě), jež se původně nazývala Eberhard, pochází z roku 1209. Hrad chráněný vodním příkopem vznikl pravděpodobně ve 14. století. V roce 1412 se uvádí, že hrad měl tři věže a několik budov. Malinovské panství patřilo knížatům z Pezinku a Svatého Jura. Od konce 15. století se rozdělilo na část eberhardskou (malinovskou) a svatojurskou.

 
Graficke pismenko V 17. století získal hrad s panstvím uherský primas, arcibiskup Juraj Pohronec-Slepčiansky, někdy též Juraj Selepčéni (1595 - 1685), jedna z nejvýraznějších osobností Uherska své doby, který nechal v letech 1677-1680 hrad přestavět na renesanční kaštěl (typ zámku). Renesanční stavba byla, stejně jako původní hrad, chráněna vodním příkopem, jehož náznaky se dochovaly dodnes. Při přestavbě byla v zámku vybudována také renesanční kaple. Kolem zámku vznikl pravděpodobně v 18. století rozsáhlý park. V 19. století Eberhard získal rod Apponyiovců, jedna z nejvýznamnějších šlechtických rodin v Uhersku. Zámek se stal hlavním sídlem panství. Juraj Apponyi (1808-1899) nechal objekt ve 2. polovině 19. století přestavět v klasicistním stylu. Jeho nejstarší syn Albert (1846-1933) na zámku často pobýval s rodinou až do roku 1923, kdy se celý areál stal sídlem zahradnické školy s názvem Státní zemědělská škola v Eberhardu. V roce 2010 objekt zakoupila obec a nyní se jedná o jeho dalším využití a rekonstrukci.

Text: historie
23.5. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj:http://www.malinovo.sk, 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností. Ján Lacika, Ikar 2010,Atlas slovenských kaštieľov a kúrií - 1. (Bratislavský kraj) Nikoleta Jurčinová, Miloš Zverina, Nitrava (2014) a další