Bílý kámen

Vojenský újezd Libavá

Graficke pismenko Skalisko Bílý kámen vystupující z prudké stráně z lesního porostu je nejvyšším místem dávného lomu, v němž odedávna těžili kámen převážně obyvatelé nedalekých, dnes již zaniklých obcí Jestřabí a Varhoště. Toto místo bylo již odedávna cílem výletů obyvatel blízkých obcí z hanáckých rovin, což dokládají i dobové fotografie z počátku 20. století. Lidé skálu pravidelně natírali vápnem a tak byla viditelná až z kopců protilehlé Drahanské vrchoviny. K bílé barvě kamene se také váže pověst o chudém tátovi rodiny, zlém čertu a chytré ženě, která přetřením černého kamene na bílý zachránila muži jeho duši před peklem.

 
Graficke pismenko V 50. letech 20. století se místo stalo součástí vojenského výcvikového prostoru Libavá, což znamenalo konec nejen bělení skály, výstupům na tuto vyhlídku i výpravám do celé této části Oderských vrchů.
 
Graficke pismenko Po odchodu sovětské armády se začaly, stále častěji, ozývat hlasy zejména od starších obyvatel Velké Bystřice po obnovení tradice jarních pochodů na Bílý kámen. O to se zasloužil tehdejší bystřický tajemník J. Koš, jenž požádal generála Podešvu o možnost realizace tohoto záměru. Pro tuto akci měli pochopení velitel VVP pplk. Janíček a správce vojenského újezdu Libavá pplk. Valovič, kteří ji schválili. Na jaře roku 1994 se konal 1. ročník akce Bílý kámen, kterému však předcházelo vyhledání vhodné trasy, zajištění pyrotechnického průzkumu, propagaci a poučení účastníků, zajištění zdravotní péče a telefonického spojení. Popularita této akce neustále roste. Každoročně se jí zúčastňuje stále více cyklistů i pěších.

Text: historie
18.5. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://www.akcebilykamen.cz a další