hrad Karpień

Karpenstein

Graficke pismenko Hrad byl založen na strategickém místě k ochraně obchodních cest, které tudy ve středověku procházely. Nejvýznamnější cesta vedoucí z Kłodzka přes Karpień do Javorníku a dále na Moravu se nazývala Solną Drogą podle soli, která se po ní dovážela. Hrad spolu s hradem Homole a Rychleby tvořil také obranný systém této části Slezska. Prvními známými vlastníky hradu byly Glaubitzové, jimž byl majetek koncem 1. poloviny 14. století přidělen jako léno králem Janem Lucemburským. Erb tohoto rodu, který vyobrazoval zlatého kapra na modrém poli, dal hradu a pod ním stojící osadě také jméno. Polsky se totiž kapr řekne "karp", odtud také název hradu Karpień a dnes již zaniklé osady Karpno. V polovině 14. století byl majitelem hradu Mersan von Parchwitz, který jej prodal českému králi Karlu IV. Mersan však zůstal na hradě dál jako purkrabí. V roce 1354 se uvádí jako majitel bratr Karla IV., moravský markrabě Jan Jindřich a v roce 1378 králův synovec Jošt Moravský. Dne 13. září 1400 dostal hrad se statkem od Václava IV. lénem Konrád Eberhard von Nymecz. V roce 1412 jej drželi Schaffgotschové. V období husitských válek, v roce 1428 a poté 1431, byl hrad poničen husity. Poslední hradní pán byl rytíř Hynek Krušina z Lichtenburka, jenž koncem 1. poloviny 15. století plenil okolí. Proto byl také hrad 15. a 16. června 1443 poničen knížecím a měšťanským vojskem. V rozvalinách opuštěného hradu se loupežníci skrývali i později, a to až do roku 1513, kdy je landečtí měšťané znovu pobořili. Dílo zkázy dokonali v průběhu staletí místní obyvatelé, kterým hrad sloužil jako zdroj stavebního materiálu. Od 18. století se stal cílem turistických cest pro pacienty z nedalekých lázní a koncem 19. století stála u hradu dřevěná vyhlídka. Na jaře roku 1885 byl zahájen první komplexní archeologický výzkum. Další archeologický výzkum zde probíhal v letech 2009-2010.

Text: historie
27.10. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks, https://pl.wikipedia.org, http://ladekzdroj.w.interiowo.pl, http://www.zamki.pl/? a další