Graficke pismenko Obec Dolní Moravice byla založena roku 1258. Již roku 1351 se zde uvádí farní kostel sv. Jakuba Staršího. Současná podoba kostela je však výsledkem pozdějších přestaveb. Poprvé byl přestaven v letech 1592-1593. Slavnostně byl vysvěcen byl v roce 1595. Tehdy však kostel patřil protestantské církvi. Po třicetileté válce měli katoličtí kněží velké problémy s věřícími, kteří odmítali přestoupit na katolictví. V roce 1794 do budovy chrámu několikrát uhodil blesk a značně jej poškodil. I proto v roce 1795 následovala druhá, klasicistní přestavba moravického kostela. Při výstavbě byla ponechána věž a presbytář původního gotického kostela. Na renovaci přispěl z velké části řád německých rytířů.

Text: historie
15.4. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.rymarovsko.cz/historicke-pamatky/kostely-a-kaple/