Graficke pismenko Terénní zbytky malého neznámého jednodílného oválného hradu, dnes nazývaného po nedaleké obci Radvanice, která leží asi 1 km severovýchodním směrem. Archeologicky byla lokalita datována od druhé poloviny 13. století až do počátku 14. století. Hrad pravděpodobně vznikl jako opěrný bod v době kolonizace zdejšího kraje. Bohužel doposud neznáme autora stavby, jméno hradu ani jeho dějiny. Hrádek ležel zhruba na hranici tehdejších držav pánů ze Švábenic a z Vízmburku v Jestřebích horách. Poprvé na místo upozornil až páter J. Czerný v r. 1827, který připravoval podklady k tehdejšímu topografickému znázornění Čech. Místo bývalo zváno "Starým zámkem" a podle pověsti z něj měla vést tajná chodba až na hrad Žacléř.

 
Graficke pismenko Samotné sídlo bylo vybudováno na strmém hřebeni kopce. Jeho obranu skýtal příkop s nahozeným valem, který na západní straně nahradil prudce se svažující svah. Na jižní straně se val rozdvojuje před menší hradní plošinou. Rozměry hrádku činí asi 58 x 34 m, vnitřního pahorku pak asi 31 x 24 m. Na nejvyšším bodě sídla se vší pravděpodobností stála na kamenné podezdívce na sucho dřevěná stavba. Předpokládá se, že šlo o věžovitý objekt, který byl nejméně do patra z kamene. Jeho rozměry jsou 10 x 21 m. Zajímavým objevem pak byl nález při vnějším valu na severu, kde byly zjištěny základy dvojprostorového příbytku s ohništěm. Vztah této stavby s hradem nelze přesněji určit a asi nemá přímou souvislost. Hrádek byl detailně archeologicky zkoumán v roce 1970. Tři roky předtím zde proběhly povrchové sběry, kdy Muzeum Podkrkonoší Trutnov shromaždilo velké množství fragmentů nádob, několik různých hrotů šípů, fragmenty kování a přezek.

Text: historie
3.5. 2016 - Ivo Rozehnal - zdroj Encyklopedie českých hradů, T. Durdík - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a web jestrebihory.net