Graficke pismenko Filiální kostel svatého Bartoloměje na návsi se datuje od roku 1380, kdy je poprvé zmiňován v tzv. vizitačních aktech pražského arcibiskupství. Podle ústního podání byl postaven na místě staršího kostela, údajně pocházejícího již z 10. století. Delší dobu spadal pod karlštejnskou farnost a po založení kláštera ve Svatém Janu pod Skalou se stal jeho filiálním kostelem. Nyní je součástí farnosti berounské a konají se tu pravidelné sobotní bohoslužby.

 
Graficke pismenko Mohutná věž kostela má díky dlátovitému tvaru střechy charakteristickou siluetu a vytváří dominantu obce. Střecha věže je zcela mimořádně opatřena dvěma dvojramennými kříži. Kostel je gotická jednolodní stavba s hrotitými okny, se čtvercovým presbytářem s opěráky a obdélnou sakristií. Presbytář je zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby, zatímco loď a sakristie jsou plochostropé. Hranolová věž s mírně lomenými okny stojí v západním průčelí. Stavba byla opravována kolem roku 1822 a pak v letech 1909-1910. Při této opravě byla vybudována novogotická kruchta a pořízeno novodobé zařízení. Poslední oprava kostela se uskutečnila v roce 1992. Na severní straně se dochoval barokní náhrobník z r. 1686.
 
Graficke pismenko Kostel stojí na uzavřeném oploceném pozemku uprostřed návsi a je obklopen vzrostlými stromy. Bližší přístup k němu je možný jen v době konání bohoslužeb.

Text: historie
4.4. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 4, Academia 1982; webové stránky berounské farnosti)

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182