Graficke pismenko Ves Svatobor je poprvé doložena roku 1239. V minulosti byla zvána německy Zwetbau. Před 2. světovou válkou zde žilo přes 300 obyvatel, po vystěhování Němců jich zbylo kolem 20. Po r. 1954 byla obec z důvodu zřízení vojenského újezdu Hradiště vysídlena, v několika novodobých domcích tu zůstali jen pracovníci zemědělského dvora. Od počátku r. 2016 je toto území z vojenského újezdu vyňato a ves Svatobor se stala součástí nové obce nazvané podle katastrálního území Doupovské Hradiště, která zahrnuje ještě další tři vsi.

 
Graficke pismenko Svatobor je dostupný odbočkou ze silnice II/222, která spojuje Karlovy Vary a Kyselku, a to v osadě Dubina, nyní části obce Šemnice. U soutoku Lučinského a Svatoborského potoka s nevelkými vodopády či kaskádami, se tato odbočka dělí. Přímý směr vede do vsi Lučiny (dříve Hartmannsgrün), která se stala sídlem orgánů nové obce. Levá větev vede do osady Svatobor, kde se jižně nad silnicí nachází zřícenina kdysi farního a poutního kostela.

Text: turistické
4.4. 2016 -