Graficke pismenko Kostel je dnes obdélná stavba polygonálním závěrem a zachovanou románskou neomítnutou věží s barokní kopulí. Severní původní stěna kostela nenavazuje přímo na věž kostela, ale je o necelý metr posunuta k severu. V přízemí věže je čtvercová klenutá místnost se středovým sloupem s patkou. Věž v prvním patře navazuje tribunou na vnitřní prostor kostela, v horních partiích na jihu s jednou řadou (druhá zanikla s barokní přestavbou), na ostatních stranách dvěma řadami sdružených oken, která osvětlovala třetí a čtvrté patro věže. V JV části věže, dnes v úrovni pod střechou, je reliéf s korunou, sluncem a měsícem. Na východní straně věže v podstřeší lodi jsou dodnes patrné stopy po románském západním štítu lodi. Vedle věže předsíň valeně klenutá na vnějšek otevřená, nad ní je kruchta.

 
Graficke pismenko Při přestavbě v 17. století byla severní zeď prodloužena a jižní zeď a apsida byly zbořeny. Materiál z nich byl sekundárně použit na stavbu nové barokní budovy kostela. Barokní loď kostela je plochostropá, polygonální presbytář valeně klenutý, dokonala obklopená úzkým ochozem i v patře otevřeným polokruhovými oblouky, při ochozu sakristie a oratoř. Zařízení kostela je barokní.

Text: popis
27.7. 2017 - Petr Nožička, čerpáno z: Tomáš Koutek, Románské kostely Čech, Nakladatelství Brána, Praha 2014, Průzkumy památek XVIII 1/2011, Umělecké památky Čech 3., Emanuel Poche a kol., Academia 1980


OOO