Graficke pismenko Kostel ve Svojšíně byl postavený pány ze Svojšína, dle vzhledu jeho románské věže byl vystaven někdy kolem roku 1150, což potvrzuje i dendrochronologický průzkum, kdy stromy použité na stavbu byly pokáceny v zimě roku 1149. V roce 1175 se uvádí Oldřich a Beneda, synové Ctiborovi. Jde pravděpodobně o stejného Ctibora, který byl královský komorník krále Vladislava II. Ctibor bez přídomku, je uváděn v roce 1165 jako svědek na donační listině krále Vladislava II. Waldassenskému klášteru. Je víc než pravděpodobné, že jde o otce Oldřicha a Benedy a zároveň byl donátorem stavby kostela.

 
Graficke pismenko V souvislosti s Ctiborem je ještě potřeba zmínit reliéf v jihovýchodním nároží věže. Jsou na něm symboly půlměsíce a slunce (obvyklé symboly na scénách ukřižování) a královská koruna, podobná královské koruně Vladislava II. (viz. podoba na denáru), který byl korunován v roce 1158, což by mohlo znamenat, že věž byla dostavena až v roce 1158.
 
Graficke pismenko Od roku 1355 se kostel uvádí jako farní. V 17. století radikálně barokně zvětšen a přestavěn, byla zanechána pouze severní stěna a románská věž, jejíž střecha byla nahrazena barokní kupolí. V roce 1713 vypukl požár a bylo zničeno vnitřní vybavení a listiny týkající se kostela. Kolem roku 1750 byl zámkem s kostelem propojen chodbou na oratoř. Přibližně ve stejné době byla postavena nová fara a zrušen hřbitov.
 
Graficke pismenko V druhé polovině 16. století Svojšín vyženili Příchovští z Příchovic. Členem tohoto rodu byl pozdější pražský arcibiskup Antonín Petr, který se ve Svojšíně narodil a na jeho popud se v roce 1781 stává svojšínský kostel děkanským, kterým zůstává dodnes. V roce 1912 proběhla renovace interiérů. V letech 2004 - 2009 proběhla celková rekonstrukce kostela, včetně omítnutí do té doby neomítnuté severní románské zdi.

Text: historie
6.12. 2016 - Petr Nožička, čerpáno z: Tomáš Koutek, Románské kostely Čech, Nakladatelství Brána, Praha 2014, Průzkumy památek XVIII 1/2011