Graficke pismenko Poprvé se Žádovice (německy Schadowitz) uvádějí v roce 1131 jako majetek spytihněvského kostela. Od druhé poloviny 12. století byly samostatným kapitulním a od počátku 14. století lenním statkem olomouckého biskupství. Jedním z prvních držitelů léna byl počátkem 14. století Vilém z Louky.

 
Graficke pismenko Ve vsi stával zřejmě od 14. století také dvůr a tvrz, která je prvně doložena v roce 1557, kdy ji vlastnil Zikmund Prakšický ze Zástřizl. Poté ves držela rodina Ondřeje Januera ze Strachnova, od níž ji koupil Albrecht starší Sedlčanský z Choltic a na Ořechovém. Od roku 1614 držel statek Zikmund Kyčka z Velké Plužnice. Pro jeho účast na stavovském povstání mu však byl zkonfiskován. Žádovickým leníkem se poté stal Sigfríd Kryštof Breuner, po něm Hortensie Paraviciniová a od roku 1630 František Magnis. Krátce Žádovice držel i Hanuš Haugvic z Biskupic a po něm Antonín Görtz z Asteinu.
 
Graficke pismenko Po jeho smrti je získal Jiří Stanislav Pešeta z Moravan, který v letech 1656 -1658 přestavěl tvrz na barokní zámek s kaplí. Vdova po Pešetovi Anna Kateřina Terezie v roce 1667 zámek prodala hraběti Františku Collaltovi. V roce 1694 zámek vyhořel a poté byl znovu opraven. V roce 1696 Žádovice zdědili Františkovi synové Leopold a Karel, od kterých ho získal Kryštof Maxmilián z Flammu. Od roku 1738 byly Žádovice připojeny k sousednímu Kostelci, což znamenalo dramatický úpadek významu zámku. Od té doby sloužil objekt jako obydlí úředníků. Ještě v letech 1764-1765 za Jana z Mühlendorfu se prováděly drobné úpravy, ale poté zámek chátral. V 19. století byly obyvatelné již jen dva pokoje. V roce 1911 majetek zdědil Albrecht Klein. Ve 20. století byl objekt upravován a sloužil potřebám zemědělského družstva i jako ubytovna. Zemědělské výrobě slouží celý areál dvora dodnes.

Text: historie
11.3. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku I., Hrady a zámky na Moravě A-Z na cesty 1987, http://www.soupispamatek.cz, http://www.krasnecesko.cz a další