Graficke pismenko Původní tvrz ve Svatobořicích vznikla zřejmě na počátku 14. století. Prvně je zmiňována v roce 1355, kdy ji držela Bolka, manželka Mikše z Otaslavic. Tvrz zřejmě zanikla za husitských válek, protože v roce 1464 se uvádí pouze tvrziště, na němž měl být zbudován hospodářský dvůr.

 
Graficke pismenko Novou tvrz založil vedle vzniklého dvora někdy koncem 15. století Václav z Ludanic. Po vynětí Svatobořic z milotického panství nechal kolem roku 1580 Bohuš Morkovský ze Zástřizl přestavět tvrz renesančně. Po třicetileté válce byla upravena na barokní zámek. Od roku 1692 patřily Svatobořice opět k Miloticím. V té době byl zámek poschoďovou budovou s dolní a horní jídelnou, kaplí, třemi pokoji a pokojem pro ženy. K jihozápadu přiléhala menší zahrada a jihovýchodním směrem byl velký rybník. Později zámek sloužil pouze jako hospodářská budova a krátce před polovinou 18. století byl upraven na pivovar. Poté sloužil jako sýpka zemědělského družstva. Dnes je areál v soukromém vlastnictví.

Text: historie
12.3. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku I., Hrady a zámky na Moravě A-Z na cesty 1987


OOO