Graficke pismenko Mlýn postavil pravděpodobně krátce před rokem 1858 Josef Kala. Podle zápisu v pozemkové knize byla dne 15. května 1858 uzavřena představenými obce Šošůvské kupní smlouva s Josefem Kalou na odprodej plochy 49 čtverečních sáhů (176 m2) pro vystavený povětrní mlýn. Ve zvláštní listině z roku 1860 se uvádí cena mlýna 480 zlatých. Josef Kala zemřel jako bezdětný vdovec při epidemii cholery v roce 1866. Později mlýn krátce vedl Josef Kala (příbuzný zakladatele mlýna stejného jména) a v roce 1875 jej získal Karel Veselý, mlynář z nedalekého Sloupu, který byl poslední mlynářem na šošůvském mlýně.

 
Graficke pismenko V roce 1888 měl mlýn, podle neověřených zpráv, vyhořet. Později objekt sloužil jako dům rodině Šamalíkově. Naposledy se zmiňuje v roce 1944, kdy v něm žili Karel a Marie Šamalíkovi. Po 2. světové válce mlýn zchátral. Donedávna byl na místě pouze drobný pahrbek. V nedávné době se místní nadšenci pustili do očištění základů mlýna. Při průzkumu lokality v dubnu 2015 byl ve vyvezené zemině nalezen střep keramiky, který je podle odhadu archeologa PhDr. Antonína Štrofa, CSc. zbytkem kachle ze 17. až 18. století. Ten se zřejmě nacházel uvnitř stavby větrného mlýna. Dnes jsou odkryty asi jeden metr vysoké zbytky zdí.

Text: historie
14.2. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://www.sosuvka.com, http://www.povetrnik.cz, http://davar.cz/badatelna/xref/ost_blansko_vetrne_mlyny.htm a další.