Chátrající starší renesanční objekt s nárožní věží ze 16. až 17. stol. a navazující mladší barokní budova z poloviny 18. stol vystavěná rodem Skalů ze Lhoty, tvořící jeden zámecký komplex ve středu vsi nad potokem. Po r. 1869 změněn J. A. Schindlerem na lázně, ale ty zde nepřečkaly dlouho.
Hlavní obrázek místa
celkový pohled na starší část zámku od severovýchodu
© Jan P. Štěpánek 07/2014
Graficke pismenko Zpustlý zámecký areál nacházející se nad levým břehem potoka Kunětičky ve středu obce Velké Kunětice nedaleko hranice s Polskem. K zámku vede přes potok zachovalý klenutý kamenný most. Zámecký areál se skládá ze dvou samostatných objektů - starší severní v jádře renesanční patrové budovy s dvojicí vysokých zděných štítů a nárožní věží a mladší patrové pozdně barokní západní budovy. Celý chátrající areál je poznamenán mnoha necitlivými úpravami a léty neúdržby. Okolí zámku je volně přístupno, ale zarostlé neudržovanou vegetací.
Jan P. Štěpánek, 8.2. 2016

  historie

  Ves Velké Kunětice vznikla někdy v polovině 13. století v souvislosti s vrcholnou kolonizací Vidnavska vratislavskými biskupy. Poprvé jsou zmiňovány v roce 1284. Hlavním střediskem správy moci ve vsi byla rychta, jejíž držitelé byli přímými leníky vratislavského biskupa. Časem rychta nabyla charakteru rytířského statku a její držitelé byli považováni za místní nižší šlechtu. Od 14. století se tito držitelé rychty psali s přídomkem z Kunětic. Na

  Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015, 8.2. 2016

  popis

  Zámecký areál se rozkládá na plošině nad levým břehem potoka Kunětičky přibližně uprostřed vsi. Z hlavní silnice k němu vede dochovaný kamenný mostek. Zámek se skládá ze dvou stavebně samostatných budov. Starším sídlem je severní budova na obdélném půdoryse o jednom patře. V jihovýchodním nároží k ní přiléhá nevysoká dvoupatrová věž s hodinovou nástavbou a prostou jehlancovou střechou s korouhvičkou s letopočtem 1886 (dokončení přestavby zámku

  Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015, 8.2. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Jeseník  (JE)
  Velké Kunětice