zámek Frýdlant nad Ostravicí

Arcibiskupská rezidence - Zámeček

Graficke pismenko Současný zámeček ničím nepřípomíná někdejší honosnou rezidenci olomouckého arcibiskupa. Tvoří jej prostá obdélná šestiosá budova o jednom patře, krytá jednoduchou sedlovou střechou. Omítka je provedena z břízolitu, okna jsou obdélná, nedělená. Objekt je součástí severní fronty někdejší hlavní železárenské třídy, po jejíž severní straně se rozkládaly správní budovy železáren (byty vedení železáren, tovární pivovar, správní budova, kaple a  zámeček) a podél jižní fronty vlastní provozní a výrobní objekty a haly.

 
Graficke pismenko Původní klasicistní vzhled zámku však byl mnohem honosnější. Přízemí od patra oddělovala profilovaná kordonová římsa. Přízemí bylo členěno dle dochovaných historických fotografií horizontální bosáží s okny umístěnými v mělce ustoupených segmentem ukončených nikách s výraznými podokenními římsami. Patro bylo členitější, s podokenní římsou, s okny ve štukové šambráně a trojúhelným nadokenním tympanonem. Štíty byly lemovány zděným profilovaným rámem a uprostřed se nacházelo kruhové větrací okno ve štukovém rámu. Nad hřeben nízké sedlové střechy vystupovala trojice komínů.

Text: popis
7.2. 2016 - Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015


OOO