zámek Frýdlant nad Ostravicí

Arcibiskupská rezidence - Zámeček

Graficke pismenko Existence a vznik zámečku ve Frýdlantu na Ostravicí je spjata se vznikem a rozvojem zdejších slavných železáren, které od svého prvopočátku patřily zdejší vrchnosti - olomouckému biskupství, později arcibiskupství. Založení železáren na horním toku řeky Ostravice, v jižní části někdejší vsi Frýdlantu, spadá do počátku 17. století a již od svého založení byly důležitým zdrojem financí hukvaldského panství, které vlastnili olomoučtí biskupové. Ve 30. letech 19. století, za přímé správy olomouckých arcibiskupů, došlo k výraznému rozvoji a modernizaci podniku. K roku 1841 se zmiňuje výstavba závodní kaple sv. Barbory ve spojení se správní budovou. Snad v této době byla vystavěna i arcibiskupská rezidence - zámeček - která sloužila v případě návštěvy vlastníků železáren k jejich ubytování. Prvním, kdo zdejší zámek využíval, byl patrně arcibiskup Maxmilián Josef Somerau Beckh. Jistotou je, že k roku 1867 tato rezidence již stála a plnila svou funkci. Kolem roku 1900 za arcibiskupa Theodora Kohna došlo k některým dostavbám a modernizacím správních budov železáren (nástavba kaple a správní budovy). V roce 1913 arcibiskupství pronajalo železárny společnosti Ferrum, ale vymínilo si užívání arcibiskupské rezidence. V roce 1919 po složitých politických i sociálních změnách byla rezidence arcibiskupa vyklizena (vybavení bylo převezeno do Olomouce a Kroměříže) a objekt předán společnosti Ferrum. Té sloužila budova jako byty zaměstnanců a ke správním účelům. Po roce 1945 byly železárny, stejně jako všechny související objekty, znárodněny a pod mnoha jmény se nakonec jako Ostroj Opava, pobočka Frýdlant n. O., dočkaly roku 1989. Následovala privazitace, úpadek bývalého slavného podniku a jeho uzavření. Dnes bývalý zámek - arcibiskupská rezidence - slouží jako soukromý objekt potřebám autoservisu.

Text: historie
7.2. 2016 - Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015


OOO