Notice: Undefined index: _CIS_TYP in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 72
hrad Blatník, Rybitví
Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Graficke pismenko Dnes zcela zaniklý hrad Blatník zaujímal polohu mezi bývalou obcí Lhotkou a Blatníkem. Tehdy jižně pod vesnicí Lhotkou teklo Labe a okolí bylo plné mokřin, tůní a rybníků. Tehdejší krajina byla zcela přeměněna, Labe narovnáno a mokřiny byly vysoušeny. V závěru 2. svět. války bylo místo dokonce rozbombardováno. Dnes v tomto katastru leží areál firmy Explozie Semtín, tedy podniku na trhaviny, s proslaveným výrobkem Semtex. Právě v jižní části areálu firmy zde v době středověku stávalo zajímavé šlechtické sídlo, ale také i dnes již neexistující obec Lhotka, která firmě ustoupila. Pochopitelně jde dnes o zakázané pásmo nejvyššího stupně se zákazem nejen fotografování, ale i vstupu.

 
Graficke pismenko Hrad Blatník popsal August Sedláček ve svém díle jako zajímavou hradní stavbu. Hrad měl mít dvě věže - severní čtyřhranou, jižní pak okrouhlou. Před jižní částí se nacházelo malé předhradí s údajně velmi starodávným dvorem, kdy zde byly maštale, hospodářské zázemí a pekárna. Do předhradí se vcházelo přes vodní příkop, který překlenoval padací most. V zadní části tohoto předhradí byla již zmíněná kamenná okrouhlá věž s několika malými komorami. Z věže vedl východ na dlouhý dřevěný most, který končil u čtyřhranné obytné věže. Zde sídlil majitel hradu. Celé sídlo bylo oblité vodou, takže mimo třeskuté mrazy skýtalo nedobytnou pevnost.
 
Graficke pismenko Roku 1244 daroval Jan Zbislavovic ves Blatníky klášteru Litomyšlskému. Tehdy však asi ještě sídlo neexistovalo. Hrad však existoval již v roce 1339, když byl Ctibor z Blatníka přítomen při prodeji Ždánického zboží opatovického opata Hroznaty. A. Sedláček byl přesvědčen, že Ctibor patřil do rodové větve z Cimburka. Právě tento rod nakonec Blatník i získal. Stalo se tak roku 1349, kdy byl majitelem Bernard z Cimburka. Roku 1377 však Albrecht z Cimburka Blatník prodává spolu s městečkem Bohdančem, vesnicemi Rybitví, Bystřec a Lhotou Janovi z Orle, tehdejšímu opatovi kláštera v Opatovicích. Tento prodej schválil i panovník Karel IV. Následně však hrad zaniká. Není známo, zda ho nakonec zanedbal klášter či byl zničen v husitských válkách.
 
Graficke pismenko Podle F. A. Hebera měla plošina asi 20 m na průměr, obklopena příkopem a valem. Na západě k ní přiléhal asi 40 x 40 m areál statku. ten byl vymezen menším příkopem. Severně byla čtvercová plošina asi 20 x 20 m. Opět byla vymezena příkopem. Podle bohdanečské školní pamětní knihy měl jižní okrouhlý pahorek průměr 45 kroků, severní čtverhranný měl strany dlouhé také 45 kroků, jeden příkop byl široký 6 a druhý 8 sáhů (cca 10,5 m, resp. cca 14 m). Ještě koncem 20. stol. se údajně nalézala na jižní straně č. p. 8 část hradního náspu.

Text: historie
27.1. 2016 - Ivo Rozehnal - zdroj - Hrady, zámky a tvrze království českého - August Sedláček díl I. 1882 a web stipack.cz/w/index.php?title=Blatník


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu