hrad Castleroche

Castle Roche, Roche Castle

Graficke pismenko Hrad založila Rohesia de Verdun v roce 1236 na obranu svého panství proti irskému obyvatelstvu. Po její smrti v roce 1247 pokračoval ve výstavbě její syn Jan, který zemřel roku 1274. Hrad měl být postaven jako náhrada za zastaralý motte hrad Castletown. Jméno Roche Castle (Castleroche) je snad odvozeno od jména Rohesia, šlo by tak původně o Rohesiin hrad. Další možností je údajné původní jméno hradu Castellum de Rupe (Skalní hrad).

 
Graficke pismenko Hrad měl chránit severní hranici Pale, oblasti ve správě anglické koruny s centrem v Dublinu, před keltským obyvatelstvem Ulsteru. Hrad navíc chránil obchodní cestu z Pale do Armagh v Ulsteru. V době skotské invaze v roce 1314 byl majitelem hradu potomek rodu Nicholas de Verdon, který zemřel v roce 1316.
 
Graficke pismenko V roce 1561 se na hradě konalo velké soustředění anglických sil. Královský místodržící v Irsku, Tom Radclyffe, třetí hrabě ze Sussexu, prohlásil v létě toho roku Shana O’Neill za zrádce a vytáhl proti němu s vojskem. Soustředění sil na hradě Castleroche bylo nejspíše součástí tohoto tažení, protože boje probíhaly na severu a opevněné předhradí hradu rozhodně poskytovalo možnost bezpečného táboření pro velké vojsko. Shane O’Neill anglické vojsko porazil.
 
Graficke pismenko Hrad byl zničen v roce 1641 v době irské vzpoury proti anglické nadvládě. Vzpoura začala v Ulsteru, takže hrad byl první na ráně cestou z Ulsteru na Dublin. Tato vzpoura pak přerostla v Irskou konfederační válku, která nakonec vedla k obsazení Irska anglickým parlamentním vojskem pod vedením Olivera Cromwella v roce 1649. Celé toto období znamenalo zkázu pro spoustu irských hradů.
 
Graficke pismenko Hrad Castleroche měl štěstí v neštěstí, když byl v době invaze anglického parlamentního vojska již v ruinách. Cromwellovo vojsko si libovalo v destrukci hradů coby symbolů království jak v Anglii, tak i v Irsku a hrady ničilo důkladně za použití střelného prachu. Namísto celistvé zříceniny by dnes z hradu zbyly rozervané kusy zdiva.
 
Graficke pismenko Někdy v 2. polovině 20. stol. byly zříceniny hradu důkladně zakonzervovány.

Text: historie
23.1. 2016 - Pavel Semple, zdroj: (https://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Roche, https://en.wikipedia.org/wiki/1561_in_Ireland)