Graficke pismenko První písemná zmínka o obci Drahanovice pochází z roku 1322. Podle drahanovické farní kroniky zdejší fara s kostelem vznikla v roce 1341. První zmínka o farnosti pochází z roku 1349.

 
Graficke pismenko Mnohem později vznikla při severním okraji obce malá kaple, o níž však nejsou známy téměř žádné informace. Jisté je, že kaple na tomto místě byla již v roce 1833. Je totiž zaznačena v císařském povinném otisku stabilního katastru z tohoto roku. Dále je pak zaznačena v topografické sekci třetího vojenského mapování z roku 1872.

Text: historie
15.1. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz, http://www.farnostdrahanovice.estranky.cz