Židovský hřbitov založen v polovině 18. století, později rozšířen. Za druhé světové války zdevastován, po r. 2005 postupně zrevitalizován. Dochováno 241 náhrobků z let 1746-1937.
Hlavní obrázek místa
© Stanislav Drda 12/2015
Židovský hřbitov ležící na zapomenutém tichém místě mezi obcí Prostiboř a vsí Telice, která je její částí, najdete 800 m severně od centra Telic na západním svahu kopce Valuška. Nejlépe se k němu dostanete od silnice z Telic do Prostiboře, odkud ke hřbitovu vede polní cesta, která u hřbitova končí. U hřbitova upoutá pozornost výhled do okolní krásné krajiny, kde na severu spatříte Vlčí horu, na západě Přimdu a na jihu Sedmihoří.
Stanislav Drda, 30.12. 2015

  historie

  Židovské osídlení ve vsi Telice se datuje od počátku 18. stol. a největšího rozmachu dosáhlo v polovině 19. stol., kdy zde žilo 42 rodin, což představovalo více než polovinu místních obyvatel. V r. 1862 zde sídlilo 104 Židů, v následujících desetiletích však jejich počet klesal a v r. 1933 již žádný Žid v Telicích nebydlel. Židovské domy se nacházely především v severovýchodní části vsi, avšak většina židovských domů včetně synagogy (vyhořela po

  Stanislav Drda (zdroj: Rozkošná B.,Jakubec P.: Židovské památky Čech, Nakladatelství Era, 2004; www.obecprostibor.cz a další internetové zdroje), 31.12. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  židovské památky
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Tachov  (TC)
  Telice