Graficke pismenko Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie patří mezi nejvýznamnější stavby spojené s historií města Bruntálu. Právě u tohoto kostela bylo zaznamenáno první sídlo kolonizátorů. V roce 1974 byly zjištěny základy kamenné hradby u vnitřního příkopu, vnější příkop a starší základy vnějšího opevnění, na kterém dnes stojí hradební zeď hřbitova. V roce 2002 bylo pod současnou sakristií nalezeno devět římských denárů a mohutná, tři metry tlustá zaoblená kamenná románská zeď. Další nálezy dokládající jeho velikost byly učiněny v roce 2011. Unikátní nástěnné malby na stěnách, zobrazující biblické postavy a výjevy byly objeveny v roce 1994. Kostel představoval rozměrnou budovu s vysokou dvoupatrovou věží zakončenou barokní bání a korouhví. Ta vystupovala z fasády nad hlavním vstupem. Na vysoké střeše lodi a presbytáře byly umístěny dvě šestiboké sanktusní věžičky s korouhvemi. Z jihu k presbytáři přiléhá přízemní čtyřboká přístavba s vysokou střechou. Hlavní loď má pouze jedno nízké, ale již barokní okno.

Text: popis
14.11. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.obecstaremesto.cz