Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377. Staroměstský kostel je románská stavba z poloviny 13. století. Ta pravděpodobně nahradila starší objekt z roku 1213. Následně byla goticky přestavěna v první čtvrtině 15. století, nejpozději v roce 1419. Do dnešní doby se z této přestavby dochovaly gotické úpravy východní části. Z nich jsou zajímavé především reliéfy kamenných konzol klenby znázorňující býka, ženu, lva, orla a anděla. První barokní přestavba kostela proběhla někdy před rokem 1655. Při poslední přestavbě v roce 1787 nabyl kostel současného vzhledu. Kostelní loď byla přestavěna a podstatně zvýšena. Byla zazděna gotická okna v sakristii a prolomena nová se segmentovými záklenky. Hlavní loď byla zaklenuta valenou klenbou s výsečemi a vybudována zděná hudební kruchta. Z té doby pochází i většina vnitřního zařízení. Kostel prošel ještě několika menšími úpravami. Poslední zásadní úprava byla uskutečněna v roce 1902, kdy byla předlážděna hlavní loď, okna vyměněna za kovová a zavěšena nová velkoformátová Křížová cesta. Na hřbitově byla zbořena márnice. Areál hřbitova ohraničený stále kamennou zdí získal parkovou úpravu. Kostel je zapsán do státního seznamu Národního památkového ústavu roku 1958.

Text: historie
14.11. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.obecstaremesto.cz