Graficke pismenko Evangelický pseudogotický kostel byl postaven v letech 1860-1863. Vznikl na místě svého předchůdce, dřevěného tolerančního kostelíku z r. 1783. Ale nelze vyloučit ani to, že před tímto dřevěným kostelíkem zde byla ještě starší stavba. Dřevěný toleranční kostelík, modlitebna, však ještě nesměl mít věž, zvony, velká okna a vchod otočený k cestě. Tento objekt byl prý dosti rozsáhlý, neboť stoupenců evangelického náboženství bylo v Semtěši a v okolí hodně. Při něm byla roku 1784 založena evangelická škola pro široké okolí. Nynější kostel vznikl okamžitě po povolení protestantského evangelického náboženství Protestantským patentem císaře Františka Josefa I. z roku 1861. Evangelický kostel v Semtěši je druhý největším v Čechách. Scházelo se v něm až 500 věřících. U evangelického kostela stojí evangelická fara. V ní Alfréd Bartoš na Nový rok 1942 dostal od faráře Fr. Dobiáše pro sebe a další dva členy skupiny Silver A, Josefa Valčíka a Jiřího Potůčka, nepravé rodné a křestní listy.

Text: popis
5.11. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: http://vrdy-spzv.webnode.cz