Hrad přestavěný na zámek, tradiční věnné sídlo královen. Pův. hradiště Pšovanů, později vybudován kamenný románský hrad (10. stol.), několikrát goticky přestavován. V 16. stol. přestavěn na renesanční zámek, v 17. st. barokně upraven. Dnešní podoba z konce 19. st.
Hlavní obrázek místa
nádvoří
© Rodochrozit, 10/2011
Graficke pismenko Hned vedle této dominanty města s výhledem na soutok Vltavy a Labe stojí gotický chrám Petra a Pavla s kostnicí, při něm tzv. Stará škola. Vzadu za řekou a lesíkem je známý zámek Hořín. Nezapoměňte se též zastavit v Pražské bráně - věži původního opevnění města, kde je dnes galerie a kavárna s pěkným výhledem na město a okolí.
Mass, Turyna Petr, 5.3. 2004

  historie

  Mělnický zámek se vypíná nad soutokem Labe a Vltavy. Výhodná poloha byla jistě důvodem, proč bylo místo osídleno již od pradávných dob. Původně zde bylo hradiště, nazývané Pšov, od rodu slovanského kmene Pšovanů. Podle Kosmovy kroniky provdal poslední kníže Pšovanů Slavibor svojí dceru Ludmilu za českého knížete Bořivoje; kněžna Ludmila zde dle legendy často pobývala a vychovávala zde také svého vnuka Václava, který tu pěstoval vinnou révu.

  E.H. podle Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3., kolektiv autorů, nakl. Svoboda r. 1984; http://www.lobkowicz-melnik.cz, 20.9. 2013

  pověsti

  Réva vinná
  S představou Mělníka je především spojena vinná réva. Spatřujeme tu pečlivě obdělané vinice s řadami keřů, jejichž svěže zelené listy se rozvírají jako ochranné ruce nad mladými hrozny. A když dorostly, tu rozestupují se zelené clony a v zlatých paprscích podzimního slunce dozrávají a sládnou plody nad jiné povýšené, neboť jejich šťáva se stala symbolem krve Páně. K mělnickým vinicím odnáší se pověst o svaté Ludmile, dceři knížete Slavibora.

  2.9. 2002
  Skřítkův dar
  Zámecký písař na Mělníce nevycházel z práce. Jak štvanec pobíhal ve svém fráčku dlouhými chodbami z kanceláře do kanceláře, maje husí brk za uchem, a doma do noci se skláněl nad „lejstry“. Byloť platu panského poskrovnu a jeho žena byla velmi žádostiva pěkných šatů i dobrého jídla. Proto psal písař městským sousedům supliky a skládal dopisy, vybíraje za svoje umění poplatky v penězích i věcech, potřebných pro kuchyni. Nevedlo se mu zle, avšak

  2.9. 2002
  Proroctví o Mělníce
  Nejen v posvátném Blaníku, i v návrší na němž stojí mělnický zámek, spí v podzemních slujích zakleté, zkamenělé vojsko. Spí tam kníže Václav s třemi sty udatnými rytíři a čeká na chvíli, až ho vlast zavolá ku pomoci. Bude to v době, kdy český národ bude ujařmen nejkrutěji. A ještě jiné tajemství chová v sobě tajuplné podzemí. Hluboko v zemi je uložen poklad v starých, dubových sudech. Na těch sudech leží černý pes ohnivých očí a poklad v

  2.9. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mělník  (ME)
  Mělník