Graficke pismenko Na jihozápadním okraji vsi stávala malá dřevěná kaplička. Na jejím místě nechala rodina Knechtelova v roce 1802 postavit větší kamennou kapli, zasvěcenou sv. Josefovi. Tato kaple zde stojí dodnes. Kaple původně náležela pod římskokatolickou farnost ve Sloupu v Čechách, nyní je obecní. Kaple v Bukovanech patří mezi kulturní památky, na jejichž obnovu získalo město Nový Bor dotaci z ministerstva kultury. Nejprve došlo v roce 2008 k opravě doškové střechy a fasády a pak v roce 2011 přišel na řadu interiér. Ačkoliv vnitřek kaple vzácnou památku nepřipomíná, kaple je do seznamu památek zapsána od roku 1958 a proto muselo restaurování probíhat v souladu s požadavky památkářů.

Text: popis
21.10. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: https://www.novy-bor.cz