Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Svatý Václav na Budči

Graficke pismenko Starobylá osada Budeč, založená Budkem či Budislavem na výšině, obehnané valy z upěchované hlíny, již dávno zmizela. Hrad sám zanikl ve válkách husitských. Zbyly jen vzpomínky na slavnou budečskou školu, jejímž žákem byl i svatý Václav.

 
Graficke pismenko Na severovýchod od Budče, na kamenné stráni dosud ukazují podlouhlý balvan, nazývaný „lože svatého Václava“. Na něm prý odpočíval svatý Václav, když docházel do budečské školy, a mnohdy prý zde i únavou usínal.
 
Graficke pismenko Maje vynikající učitele a paměť bystrou, naučil se brzy latině, takže čítal i v nábožných knihách. Odtud s novými vědomostmi se radostně vracel k své milované bábě, svaté Ludmile. Když se ujal vlády, přikázal prý své matce Drahomíře, jejíž vinou byla zbožná kněžna Ludmila se světa sprovozena, aby se odebrala za pokání na budečský hrad.
 
Graficke pismenko Na paměť pobytu sv. Václava na Budči napsán byl na stěnu budečského kostelíka nápis podle zprávy, uvedené v kronice Václava Hájka: „Léta 1914 velikou maje Vratislav milost a lásku k synům svým, a zvláště Vácslavovi (Vác-slav = větší sláva), z vůle matky své Ludmily vzav Václava, dal jej na učení na Budeč, nebo toho času v tom městě, kteréž někdy byl Vlastislav, žatecký kníže, vypáliti dal, veliké učení literám latinským bylo. Vácslav, kníže mladý, jako poslušný otce svého i své báby, také i svých mistrů, velmi pilně se učil, takže se tomu všichni divili. A ačkoliv v učení pilen byl, modliteb svých P. Bohu obětovati nepřestával a na každý den při mši tu na Budči v kostele sv. Petra vínem a světlem posluhovati nezmeškal.“
 
Graficke pismenko Tak mluví slova kronikářova, zatím co prastaré lípy, stojící před vchodem na budečský hřbitov, tajemně šumějí, jako by lkaly pro zašlou slávu Budče a šeptem si vyprávěly staré, zapomenuté báje.

Text: pověsti
2.9. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků