Graficke pismenko Socha sv. Prokopa pochází z roku 1761. Stojí v polích 1 km jižně od polní cesty vedoucí okolo sušárny chmele. Podle legendy byla socha opata Sázavského kláštera postavena u ústí Sviňského dolu na místě rodinné tragédie. Na tomto místě byl zavražděn radní města Dubá Antonín Schiffner, který zde měl chmelnici. Syn Ignác Schiffner tu údajně zabil svého otce chmelovou tyčí, protože mu bránil ve sňatku s vyvolenou dcerou kováře. Vrah byl dopaden a  poté popraven vpletením do kola v Mladé Boleslavi. Tento příběh inspiroval básníka Karla Hynka Máchu k sepsání jeho básně Máje.

Text: historie
4.10. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: informační tabule umístěná nedaleko sochy