Casa di Dante

Danteho dům, Firenze/Florencie
Dům, kde se měl narodit v r. 1265 básník a politik Dante Alighieri, dnes slouží jako Danteho muzeum. Expozice je rozdělena do tří pater mapující tři nejpodstatnější fáze Danteho života: poměry a životní styl Florencie ve 13. století, nucený exil od r. 1301, díla a jejich ilustrace.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 06/2014

Danteho muzeum

Graficke pismenko V centru města Florencie v Itálii se nachází dům, jenž je považován za místo, kde se narodil básník Dante Alighieri. Dům dnes slouží jako Danteho muzeum. Sbírky dokumentují básníkův život a dílo. Tři patra expozice mapují tři nejpodstatnější fáze Dantova života. První patro muzea se soustřeďuje na poměry a životní styl Florencie ve 13. století, tedy doby básníkova narození. Expozice se skládá z dokumentů a přibližuje Dantovo pokřtění, mládí, veřejný, vojenský i politický život. Druhé patro muzea se zaměřuje na Danteho nucený exil od roku 1301. Třetí patro se zaměřuje na jeho dílo a jsou zde vystaveny rukopisy a ilustrace k jeho dílům, jejichž autory byli často slavní výtvarníci, například Giotto, Raphael nebo Michelangelo.
Luděk Vláčil - zdroj: http://www.radynacestu.cz, 5.10. 2015

  historie

  Danteho život a dílo
  Jedním z nejvýznamnějších rodáků Florencie byl bezesporu středověký básník, spisovatel a politik Dante Alighieri, jenž je považován za jednoho z největších italských básníků a za tvůrce spisovné italštiny. Dante se narodil patrně ve 2. polovině května 1265. V mládí pravděpodobně navštěvoval jednu z řádových škol ve Florencii. Později, v letech 1285–1287, pobýval na tehdy nejslavnější a nejstarobylejší evropské univerzitě v Bologni. Později se

  Luděk Vláčil - zdroj: http://m.radynacestu.cz , https://cs.wikipedia.org, 5.10. 2015
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Itálie
  Toskánsko