Graficke pismenko Oblast Jevíčka byla trvale osídlena již od mladší doby kamenné. První kostel v Jevíčku vznikl zřejmě již v době založení města nebo krátce po něm, tedy někdy v letech 1230-1240. Kostel byl zasvěcen sv. Mikuláši a sloužil jako farní. Měl patrně obdélníkový půdorys s obdélníkovou apsidou. V té době byl asi jedinou zděnou stavbou ve městě.

 
Graficke pismenko Někdy ve druhé polovině 14. stol. byl, snad na místě staršího královského dvora, markrabětem Janem Jindřichem založen klášter řádu sv. Augustina s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. U kláštera stávala i gotická hřbitovní kaple sv. Trojice. V 17. století byl klášter barokně přestavěn a rozšířen jako jednopatrová čtyřkřídlá stavba. Později již přestala dostačovat velikost klášterního kostela a proto jej v letech 1762-1766 nechal opat Matyáš Pertschner barokně rozšířit. Sochařské a štukatérské práce provedl se svými pomocníky brněnský sochař Ondřej Schweigl. Stolařské práce provedla klášterní dílna u sv. Tomáše řízená bratrem laikem Bernardem Stettnerem. Honosný hlavní oltář dal zbudovat roku 1780 Ferdinand rytíř Zeno z Tannhausenu, který je zde také pochován. Roku 1778 byla k severní části kostela přistavěna Karlem Vincencem z Neuburku kaple s rodinnou hrobkou. V 18. století se klášterní kostel stal poutním místem. Jako klášterní sloužil až do roku 1785, kdy byl v rámci josefínských reforem augustiniánský klášter v Jevíčku zrušen. Od té doby je kostel veden jako farní. V roce 1869 kostel poškodil požár. Dnes je v budovách bývalého kláštera umístěno městské muzeum.

Text: historie
22.9. 2015 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.jevicko.net/farnost , http://www.atlasceska.cz