Graficke pismenko Založení obce uvádějí historické prameny k roku 1227, kdy věnoval Přemysl Otakar I. své dceři Anežce, abatyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, osady Bnečice a Bujesily. Podle zemských knih se majitelé tehdejších Bnečic, dnes Mlečic, střídali až do roku 1565, kdy byly Mlečice a okolní obce přičleněny k panství zbirožskému, do roku 1594 ho spravovali Lobkowiczové a později Komora královská.

 
Graficke pismenko Dnes v Mlečicích žije přes 200 obyvatel. Kulturní památkou je zde kromě kostela Nejsvětější Trojice s reliéfem Kristovy hlavy nad portálem ještě socha Panny Marie Svatohorské, která vznikla patrně počátkem 19. století. V červnu 1998 byla kopie této sochy umístěna na náves.
 
Graficke pismenko Obcí prochází silnice II/235 spojující Zbiroh a Zvíkovec a zeleně značená dálková turistická cesta od Zbiroha na břeh Berounky u Hřešihlav. Železnice je od této oblasti značně vzdálena.

Text: turistické
6.9. 2015 -


OOO