Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice v Mlečicích je často uváděn též se zasvěcením Nanebevzetí Panny Marie, církev však v současnosti používá označení první. Původní gotická stavba byla farním kostelem již od roku 1344. Z ní se dochoval presbytář a sakristie, loď a věž je původu pozdně gotického z počátku 16. století. Během třicetileté války vyhořela fara. Samotný kostel byl poškozen ohněm v letech 1666-1668, řádně obnoven byl barokně až r. 1754. Znovu vyhořel r. 1885 a v následujícím roce byl při opravě regotizován do současné podoby.

 
Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice je nyní orientovaná stavba s pětiboce ukončeným presbytářem, s přiléhající obdélnou sakristií na severní straně, čtvercovou předsíňkou na straně jižní a s hranolovou věží v západním průčelí. Věž má dlátové zastřešení. Pozoruhodný je reliéf Kristovy hlavy na kříži umístěný nad vstupním portálem. Presbytář je zaklenut křížovou žebrovou klenbou, křížově je sklenuto i podvěží, zatímco loď je plochostropá. Vnitřní zařízení je převážně novogotické z konce 19. století. V presbytáři jsou na konzolách barokní sochy světců a krucifix, v lodi se nacházejí rokokové obrazy sv. Barbory a Jana Nepomuckého a rozměrné barokní obrazy z 18. století s náměty Zmrtvýchvstání a Kristus na hoře Olivetské.
 
Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice je v současnosti filiálním kostelem farnosti Radnice-Zbiroh a bohoslužby se v něm konají dvakrát do měsíce.

Text: historie
6.9. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2 K-O, Academia 1978, a informace farnosti Radnice-Zbiroh)


OOO