Graficke pismenko Uvnitř chrámu se nacházejí čtyři oltáře s relikviemi některých světců. Pod kazatelnou je umístěna dřevořezba znázorňující křest Ježíše v Jordánu. Naproti ní je nika se sochou Panny Marie. Od roku 1918 zde najdeme sochy sv. Josefa a Aloise. Dominantou kostela je obraz světců, jimž je chrám zasvěcen. Nachází se nad hlavním oltářem, který nechala zhotovit v roce 1862 šlechtična Johanna Paccassi, v té době hospodyně u Josefa Schaffgotsche v  Biskupicích. U schodů do kostela je umístěna socha sv. Floriána z roku 1726 od neznámého autora.

Text: popis
8.9. 2015 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.soupispamatek.com , a další.