Graficke pismenko Obec Biskupice patřila původně olomouckému biskupství, biskup Bruno ji roku 1262 postoupil olomoucké kapitule. Původně stál v obci malý gotický kostelík sv. Petra a Pavla, který byl obklopen hřbitovem. Vedle kostela, v místě zvaném "na spálenisku", se dříve nacházela fara. Ta zanikla za třicetileté války. V roce 1770 byl starý kostelík již v dezolátním stavu, proto jej nechala Marie Antonie z rodu Blümegen (vdova po vlastníkovi Biskupic a okolí, která pocházela z rodu Liebsteinských z Kolowrat) zbořit a na jeho místě postavit nový pozdně barokní chrám. Učinila tak i proto, aby částečně odčinila svůj hřích (bezdětné manželství se svým vlastním strýcem). Ze starého kostela však zůstaly pravděpodobně některé zdi, které se staly součástí nové stavby. V roce 1776 byl kostel dokončen a v září téhož roku vysvěcen olomouckým biskupem. Duchovní správa v Biskupicích byla obnovena 1782 jako lokální kaplanka a kaplani bydleli v zámku hned naproti sakristii. Za nějaký čas byla zřízena na návsi vedle "staré školy" nová fara. Na hřbitově u kostela se měla nacházet kaple s malým oltářem, zasvěcená sv. Trojici. Hřbitov byl v roce 1822 zrušen a přemístěn za obec, kde se nachází dodnes. Vedle kostela zůstal tzv. Panský hřbitov s náhrobkem Thurn–Taxisů (posledních majitelů panství). Svého času měl kostel čtyři zvony. Během světových válek však byly zvony zabaveny a roztaveny. V nedávné době byl kostel zrekonstruován.

Text: historie
8.9. 2015 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.soupispamatek.com , a další.