Graficke pismenko Kostel sv. Jana Nepomuckého v Liblíně je orientovaná barokní stavba, která byla v letech 1751-1752 původně založena jako kaple, ale v r. 1754 byla změněna na farní kostel. Socha téhož světce byla r. 1753 postavena na návsi. Jednolodní kostel má půlkruhový presbytář se sakristií při severní straně a nízkou věž s typickou barokní bání v západním průčelí. V presbytáři i v lodi jsou rovné stropy. Na jižní straně je v lodi jednoduchá dřevěná oratoř, k níž vede ze sousedního zámku zděný most.

 
Graficke pismenko Zařízení kostela pochází vesměs od sochaře F. Rottera z let 1753-1754, což se týká především kazatelny, hlavního oltáře i oltářů bočních. Obraz pro hlavní oltář vytvořil Jan Václav Spitzer r. 1753, obrazy pro boční oltáře pak v téže době lounský malíř Anton F. Smichaeus.
 
Graficke pismenko Liblínský kostel sv. Jana Nepomuckého je filiálním kostelem ve farnosti Radnice-Zbiroh a konají se tu pravidelné bohoslužby, zejména s ohledem na existenci ústavu sociální péče ve vedlejším zámku.

Text: historie
7.9. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2 K-O, Academia 1978, a informace farnosti Radnice-Zbiroh)


OOO