Graficke pismenko Rozhledna na Senecké hoře byla vystavěna z iniciativy městyse Pavlíkov v období srpen 2014 – březen 2015 podle projektu Ing. arch. Eugena Točíka. V plánech byla pro svou podobu nazývána Houba, název se však neujal a oficiálně je zvána rozhledna Pavlíkov nebo Senecká hora. Pro veřejnost byla zpřístupněna dne 2. května 2015. Je to stavba z oceli, dřeva a betonu vysoká celkem 21,6 m. První vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 7,9 m, druhý ochoz je ve výšce 18,5 m. Spodní část rozhledny je vsazena do betonového čtyřbokého komolého jehlanu, na jehož vrcholu se nachází nižší ochoz. Horní část je vybudována z lepeného dřeva s ocelovými prvky. Masivní stavba je přístupná zdarma v rozsahu návštěvních hodin, a to od dubna do října.

 
Graficke pismenko Investorem stavby byl Městys Pavlíkov. Rozhledna včetně přístupové trasy s šesti vlastivědnými panely stála přes 6 miliónů korun. Projekt se uskutečnil s finanční podporou Regionálního operačního programu Střední Čechy. Rozhledna se nachází 0,7 km západně od Pavlíkova pod plochým vrcholem Senecké hory a z druhého zastřešeného ochozu skýtá nádherný kruhový výhled do Rakovnické kotliny s městem Rakovníkem, na hřebeny Doupovských hor, Krušných hor, Džbánu a Českého středohoří, na Křivoklátskou pahorkatinu, Brdy od Cukráku až k hradu Radyni a na městys Pavlíkov. Přístup k ní umožňuje nová asfaltová místní komunikace z návsi v Pavlíkově, která končí na parkovišti přímo u rozhledny. Protože samotná rozhledna je bez obsluhy, prodej suvenýrů zajišťuje Galerie Anderle, která sídlí v zadním traktu budovy Úřadu městyse Pavlíkov.

Text: historie
3.9. 2015 - Jiří Špaček (s využitím informací městyse Pavlíkov)


OOO