hrad Súča

Súčanský hrad

Graficke pismenko Hrad byl založen zřejmě ve 13. stol., nasvědčují tomu kamenné střepy nalezené v místě hradu. První písemná zmínka pochází z roku 1318 v souvislosti s kastelánem nekorunovaného krále Matúše Čáka. V roce 1393 ho s mnohými dalšími hrady získal Ctibor ze Stibořic. V roce 1430 dal hrad věnem Zikmund Lucemburský královně Barboře. Ta se zasloužila o zlepšení opevnění hradu, rozšíření a prohloubení příkopů. Po roce 1444 získal hrad Štěpán, bratr bojovného Pankráce ze sv. Mikuláše. Po jeho smrti hrad získal Štěpán Zápolský. Jeho syn Jan jej však musel odevzdat císařskému stoupenci Alexiovi Thurzovi kvůli konfliktu s Ferdinandem I. o uherskou korunu. V roce 1536 se hradu násilím zmocnili Jan a Rafael Podmaničtí. Z roku 1549 se dochoval podrobný soupis hradního inventáře, který zmiňuje hlavně hospodářské vybavení - kuchyni, kovárnu, ruční mlýn, pivovar, pekárnu a studnu. Kromě toho také bojovou výzbroj, k níž patřily četné palaše, 41 pušek, měděné tarasnice, ale i mechanická balista a obléhací stroj. V roce 1550 byl hrad pobořen kvůli obavě, že by se na něm mohli usadit odbojníci. V roce 1582 je hrad zmiňován již jako pustý.

Text: historie
19.8. 2015 - Luděk Vláčil - Zdroj: M. Plaček, M. Bóna, Encyklopedie Slovenských Hradů-Libri-Praha-2007 , http://www.slovenskehrady.sk