Kostel Nejsvětější Trojice románsko-gotického původu je nejstarší stavbou města a také součástí jeho znaku. Podoba pochází z pohusitské doby, o příčnou loď a dřevěnou věž stavba doplněna v 19. stol. Z okolního zrušeného hřbitova zachována jen empírová Zubatovská kaple z r. 1842.
Hlavní obrázek místa
Pohled na kostel od Zubatovské kaple
© Pavel Vlach, 08/2015
Graficke pismenko Město Chlumec nad Cidlinou vzniklo jako podhradí středověkého vodního hradu, který zanikl po požáru r. 1747. Jako osada je zmíněno již r. 1110. Dnes mu vévodí vrcholně barokní zámek Karlova Koruna, který vznikl pro hraběcí rod Kinských v letech 1721-1723 podle projektu slavného Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
Městem prochází silnice II/611 z Prahy do Hradce Králové a křižuje ji zde silnice II/327 od Nového Bydžova, která k jihu pokračuje do Týnce nad Labem a ke Kutné Hoře. Na severním okraji města leží nádraží jako rychlíková zastávka na trati 020 z Prahy do Hradce Králové, ze které tu odbočují dvě vedlejší tratě, a to 040 do Staré Paky a Trutnova a lokální trať 062 do Křince. Rovinatá okolní krajina je důvodem, proč se ve městě křižuje několik značených cyklotras.
15.8. 2015

  historie

  Nenápadný kostel Nejsvětější Trojice je nejstarší stavbou Chlumce nad Cidlinou, jeho zjednodušené vyobrazení je ostatně součástí městského znaku. Kostel stojí na malém návrší v parčíku nad Pražskou ulicí nedaleko od hlavního vstupu do areálu zámku. Poprvé se připomíná jako farní v roce 1358, sondami v roce 1975 byly ale zjištěny starší základy románského-gotického původu. Současná podoba kostela pochází pravděpodobně z doby po husitských

  Pavel Vlach (s použitím materiálů TIC Chlumec nad Cidlinou a webu Královéhradecké diecéze), 15.8. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Hradec Králové  (HK)
  Chlumec nad Cidlinou