Sobota, 28. listopad 2020. Svátek slaví Rene, zítra Zina

Graficke pismenko Obec Doksany se nachází asi 14 km od Litoměřic. Klášter stojí v jihovýchodní části obce při rameni Ohře. Založen Vladislavem II. a jeho ženou Gertrudou roku 1141, podřízen klášteru na Strahově a „do školy“ zde chodila i dcera krále Přemysla Otakara I. Anežka. Za své období prošel obdobím rozmachu i úpadku a v roce 1782 jej císař Josef II. zrušil. Klášter byl potom využíván jako nemocnice či kasárna. Později byla prelatura upravena na panské sídlo a dostal charakter zámku. Po roce 1945 připadlo Doksanské panství, jak jinak, státnímu statku v Roudnici a v roce 1998 došlo k návratu řádových sester do Doksan. Dnes jej v telefonním seznamu najdete pod názvem Státní zámek Doksany a Farnost Doksany (Církev římskokatolická).

 
Graficke pismenko Při vstupu do zámeckého areálu Vás jistě zaujme již vstupní brána. Na prvním nádvoří se nachází barokní morový sloup z roku 1684, vpravo je budova bývalé hospodářské správy kláštera – nyní farní úřad a vpředu uvidíte dvoupatrovou budovu prelatury, oddělující 1. a 2. nádvoří. Prelatura byla obydlím probošta a později vlastníka panství tedy zámkem. Vstup na 2. nádvoří je průjezdy v prelatuře. Z 2. nádvoří si můžete prohlednou v přízemí prelatury arkády, které byly v prvním patře zazděny. Když vstoupíme na 2 návoří uvidíte mariánské sousoší z roku 1744, vlevo budovu refektáře, vpravo klášterní chrám a vpředu vlevo budovu konventu. Toto malé nádvoří je volně přístupné a stojí za zastavení. Refektář, tvořící jižní stranu nádvoří je bývala jídelna. V budově konventu, s nádherným průčelím, byl klášterní archiv. Malé 3. nádvoří není vždy volně přístupné.
 
Graficke pismenko Klášterní chrám Narození Pany Marie na severní straně 2. nádvoří si z původní románské stavby z 12 století v sobě zachoval kryptu pod střední lodí a relativně velké zbytky zdiva. Již z dálky Vás vítají jeho dvě čtyřboké věže, barokní kopule nad středem kostela a vysoká barokní věž. Areál je z jižní a západní strany obklopen barokními zahradami a anglickým parkem, jejichž rekonstrukce si vyžádá ještě mnoho peněz a času.

Text: turistické
7.11. 2003 -