Graficke pismenko První písemná zmínka o Hvozdě byla v zemských deskách v roce 1275. Místo dnešní obce se nacházelo v hlubokých lesích zvaných "hvozdy" a odtud dostala ves své jméno. V místě podél potoka Špraňku procházela stará kupecká stezka, na které byl postaven mlýn. U Hvozdu se mlýn uvádí v roce 1545, ale není jasné, zda se jedná o Odrážkův či Hanušův, který stál nedaleko. Naproti mlýnu přes silnici je mlýnský rybník a nad ním mokřiny, dodnes se jim říka na Andělíčkách. Tamní prameny podmáčely půdu a vznikly tak močály, které se staly hrobem pro mnoho lidí. Voda byla později svedena do rybníka, z něhož byla přiváděna voda na mlýnské kolo. V roce 1740 mlýn pravděpodobně vyhořel, protože byl prodán jako "spáleny mlýn". Dále je zobrazen na mapě z roku 1834. Odrážkův se dnes nazývá podle rodiny posledních mlynářů hospodařících na mlýně. Počátkem 20. století byla změněna technologie mletí obilí. Původně dva jednoduché mlecí stroje s jedním párem mlecích kamenů nazývané "české složení" poháněla dvě vodní kola, která byla nahrazena jednou mlecí stolicí, krupníkem a pomocným strojem, který pohánělo jediné vodní kolo o průměru 4,2 metrů a šířce 0,8 metrů. V této podobě mlýn mlel až do 2. světové války, kdy bylo mletí zakázáno. Poté mlýn chátral. V současné době je rozsáhle rekonstruován a probíhají snahy uvést ho do jeho původní podoby. Díky zachovalým vodním dílům v okolí mlýna je možné jej znovu uvést do funkčního stavu.

Text: historie
8.8. 2015 - Ludek Vláčil - Zdroj: http://vodnimlyny.cz , http://www.rozhlas.cz