Graficke pismenko Kostel sv. Jakuba Většího v Drahoňově Újezdu je doložen jako farní v polovině 14. století. Orientovaná gotická stavba byla r. 1764 rozšířena a významně barokně upravena, přitom však byla zachována řada gotických prvků. Užší obdélný presbytář zaklenutý křížovou žebrovou klenbou pochází zřejmě z původní stavby, zatímco loď a hranolová věž s jehlancovou střechou v západním průčelí jsou dílem barokním. Okna v boční fasádě jsou lomená a v presbytáři navíc zdobená kružbou.

 
Graficke pismenko Hlavní oltář s kazatelnou je novogotického původu z 19. století. Přestavbu v 18. století připomínají dva boční rokokové oltáře sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého, podobně jako sousoší Kalvárie a protějškové obrazy sv. Prokopa a Vojtěcha v bohatě řezaných rokokových rámech.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jakuba Většího je nyní filiálním kostelem farnosti Zbiroh a bohoslužby se tu konají zpravidla v sobotu odpoledne.

Text: historie
9.8. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1 A-J, Academia 1977, a informace farnosti Zbiroh)